Certifikáty

Spoločnosť BMR – Service, s.r.o. pracuje podľa noriem vyžadujúcich stále dodržiavanie kvality.

Úspešným absolvovaním certifikačného auditu predstavuje zhodu systému manažérstva kvality s medzinárodne uznávanou normou ISO 9001:2000.

V júly roku 2008 spoločnosť BMR-Service, s.r.o. zaviedla systém manažérstva kvality ISO 9001:2000

Následne, počas dozorových auditov, obhájila systém manažérstva kvality už v súlade s revíziou normy z r.2008.

V súčasnosti sa pripravujeme na prechod podľa revízie z r.2015.

Certifikát

Pozrieť certifikát ISO 9001:2000

Pozrieť certifikát ISO 9001:2008

Pozrieť certifikát ISO 9001:2008 (do 2017)

Pozrieť certifikát ISO 9001:2015 (do 2020)