O nás

Vážení priatelia,

predkladáme Vám ponuku materiálov a výrobkov, ktoré firma BMR Service, s.r.o. vyrába a distribuje na Slovensku i v zahraničí.

Ponúkané produkty pokrývajú širokú oblasť použitia od automobilového priemyslu, cez elektrotechnický až po výrobu domácich spotrebičov.

Ťažiskom je výroba rôznych druhov elektród a koncových komponentov používaných na bodové zváranie ako aj predaj elektródových čiapočiek a hutného materiálu využívaného pre účely odporového zvárania . Vo výrobnom programe sú štandardné, ale aj individuálne zákaznícke výrobky.

Moderné zváracie zariadenia potrebujú elektródy, ktoré musia spĺnať najvyšie kritériá kvality. Firma BMR Service, s.r.o. zaručuje spotrebiteľovi stabilnú kvalitu materiálu (ISO 9001), špičkové parametre výrobkov, servisnú činnosť a odborné poradenstvo pri riešení technologických problémov.

Kvalita,spoľahlivosť, náklady a čas sú kľúčové kritériá pre každého dobrého hospodára. Existuje veľa dobrých dôvodov, aby ste zvážili možnosť stať sa našim spokojným odberateľom.